Deklarácia Občianskeho tribunálu k oslobodeniu Slovenska od okupantov, vlastizradcov a kolaborantov.

[col34]

Odvážni a statoční občania slovenského národa, ktorí vedú neustály boj proti režimu korporácií na Slovensku, zriadili dňa 9.11. 2013 Občiansky tribunál ako dočasné štátne zriadenie slovenského odboja.

Občiansky tribunál týmto dňom dočasne preberal moc ústavodarnú a zákonodarnú, výkonnú a súdnu, do oslobodenia slovenského národa a uzatvorenia novej slobodnej a demokratickej spoločenskej zmluvy občana so štátom. [/col34][col4]SLOVENSKO MÁ NOVÚ ŠANCU BYŤ SAMOSTATNOU A PROSPERUJÚCOU KRAJINOU.[/col4][clear]

Politickým oslobodením národa chceme obnoviť prirodzenú rovnosť ľudí a zákonodarnú moc občanov v ústavnom zriadení , územnú celistvosť, samostatnosť a zvrchovanosť Slovenska.

Odmietame hanebnú zmenu zákonodarnej moci občanov na európske a americké korporácie. Odsudzujeme kupovanie moci na Slovensku za peniaze, parlament vlastizradcov, zločinu a násilia.

Slovensko vstupom do Únie korporácií dňa 1.5. 2004 žije v porobe a otroctve. Sloveni a Slovenky bojujú nielen ústami, ale aj tisícročným utrpením a nespočítateľnými obeťami. Vládcovia majetku a jeho tvorby stoja cenzúrou slobody za vládou zločinu a násilia. Médiá jazyk bohatých nechcú, aby sme premýšľali. V mene mieru umelo rozpútavajú mediálne a reálne vojny, plodia ďalšie násilie. Robia všetko pre to, aby sme si pripadali unavení, neslobodní, bezcenní a aby sme definitívne zabudli na to, kým sme. Udržiavajú národ v bezmyšlienkovitej disciplíne. Občania nemajú myslieť, ale poslúchať. Médiá sú kupci a stabilizátory cynickej vlády zločinu a násilia.

Štát bol podmanení korporáciami stal sa hnacou silou záujmových skupín.

Nebudeme sa podieľať na medzinárodnom terorizme amerických a európskych korporácií a boji proti slovanským národom.

Spravodlivá je taká vojna, ktorá je nevyhnutná a požehnané tie zbrane, ktoré sú poslednou a jedinou nádejou.

Najhorší sprievodný jav bezbrannosti je opovrhnutie. Ku strate rešpektu občania nesmú nechať nikdy dopustiť. Medzi ozbrojeným kapitálom a neozbrojenými občanmi nie je rovnováha. Zdravý rozum hovorí, že ozbrojený nebude poslúchať neozbrojeného. Chamtivosti, nenávisti a pomstychtivosti okupantov, vlastizradcov a kolaborantov je nutné postaviť organizovanú silu, ktorá vyvodí sankcie za zločiny.

Nedopusťte, aby vyšlo nazmar to obrovské všeobecné odhodlanie, ktoré dokáže zmiesť z cesty každú prekážku, Boh nás nezbavil slobodnej vôle a tej časti slávy, ktorá nám prináleží a tak s jeho pomocou a obohatení o rady histórie nemôžeme prehrať.

Povolávame príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených a záchranných zborov do národnooslobodzovacieho boja proti spoločnému nepriateľovi.

Vyzývame slovenské dcéry a synov, aby povstali v mene slobody so zbraňou v ruke na celom území našej vlasti a koncentrovane proti parlamentu cudzej moci dňa 23. februára 2014 pred sídlom národnej zrady v Bratislave.

V tomto boji za slobodu národa poskytneme osobnú a materiálnu pomoc slovenskému odboju.

Za znovunadobudnutie slobody, cti a spravodlivej odplaty.

V Prievidzi dňa 14. februára 2014

Občiansky tribunál.