12. 3. 2015 – prvé stretnutie aktivistov a Jozefa Klányiho po prepustení z väzby