Otvorený list Ruskému veľvyslanectvu.

Vážený pán veľvyslanec Pavel Kuznecov,

my občania Slovenska ostro protestujeme proti vyjadreniam vlády Róberta Fica a politikom, ktorými verejne odsúdili kroky predstaviteľov Ruskej federácie v riešení Ukrajinskej otázky. Vyjadrenia týchto politikov už dávno nie sú hlasom národa, ktorého proti jeho vôli doviedli do novodobého otroctva a chudoby, do rúk fašistickej Európskej únie a teroristického spolku NATO.

My občania Slovenska týmto vyjadrujeme plnú podporu krokom, pre ktoré sa rozhodol prezident Ruskej federácie V.V. Putin, je pre nás zárukou mieru na Ukrajine, v Európe a aj garantom mieru vo svete. Veríme, že tak, ako odvrátil vojnu v Sýrii, podarí sa mu odvrátiť aj vojnu na Ukrajine.

Za slovenských občanov, ktorí si prajú mier a slovanskú vzájomnosť podpísaní:
Daniela Matovičová, Prievidza , dana@jay.cz
Juraj Chlebík, Trenčín, juraj-chlebik@centrum.sk
Jozef Klányi, Prievidza, Jozef.klanyi@gmail.com

obcianskytribunal.sk