Nástroj pre ustanovenie, vykonávanie a dodržiavanie prirodzeného práva a spravodlivosti v štáte.

Občiansky tribunál

My, občania Slovenskej republiky, vychádzajúc z morálnych hodnôt a všeobecnej vôle ľudu ustanoviť právny a legitímny stav v štáte, v zmysle zaviesť spravodlivý poriadok a prispieť k všeobecnému blahu a šťastiu celého národa potvrdzujeme vznik Občianskeho tribunálu ako tribunálu rozumu, nástroja pre ustanovenie, vykonávanie a dodržiavanie prirodzeného práva a spravodlivosti v štáte.

Spoločenská zmluva – ústava

Základom spoločenského systému Slovenskej republiky je spoločenská zmluva: Ústava Slovenskej republiky „neničí prirodzenú rovnosť ľudí, ale fyzickú nerovnosť, ktorú príroda vytvorila medzi ľudmi, nahrádza morálnou a právnou rovnosťou, takže keď sú ľudia nerovní silou a duchom, stávajú sa rovnými na základe dohody a práva.

 

Právo, povinnosť, zodpovednosť

autorka: Prof. JUDr. Alexandra Kršková CSc.