Souhrnná zpráva o stavu České republiky očima jejich občanů

Český stát ovládaný politicko-ekonomickými mafiemi jednostranně vypovídá svým občanům společenskou smlouvu, přestává plnit své základní poslání a vyvléká se z povinností dávajících smysl jeho existenci. Redukuje vše, co se má občanovi z jeho daní, pojistek a poplatků vracet, a nutí ho, aby si na všechno připlácel, ačkoliv to ve skutečnosti zaplatil už několikrát. Mění se na nástroj destrukce společnosti, nese mnoho znaků zločinecké organizace, umožňuje šíření úředního, justičního a ekonomického terorismu, rozkrádání majetku země, obcí i jednotlivých občanů. Spravedlnost se stala otrokem peněz, právo sluhou moci, moc mocných se změnila v prokletí bezmocných. Důkazů je bezpočet, není však nikdo, komu by mělo smysl je předložit, kdo by chtěl zjednat nápravu a začít hájit Ústavou ČR garantovaná základní občanská práva a svobody.

Volná ruka trhu se svojí dcerou chamtivostí dokázaly za dvacet let porevolučního vývoje dokonale vyplenit hospodářství celého státu. Většina tradiční výroby a světově proslulého know-how byla zlikvidována, národní poklad se vypařil, stamiliardové důchodové fondy byly rozkradeny, ze světově proslulého systému školství zůstaly ruiny, z bezplatného zdravotnictví se stalo zlaté tele pro farmaceutické firmy a zdravotní pojišťovny. Soběstačný exportér zemědělských a potravinářských výrobků byl přeměněn na kolonii dovážející i základní potraviny z celého světa, a to v kvalitě horší než podřadné. Politicko-ekonomické mafie zkrátka rozkradly, co se dalo; není nic, co by jim nebylo hanba.

Tuzemský podnikatelský stav a živnostníci jsou decimováni na každém kroku zvůlí úřadů, soudů a nekalou konkurencí nadnárodních řetězců. Jsou pronásledováni bezpočtem kontrol, okrádáni nesmyslnými sankcemi a daňovou politikou státu, zatímco skuteční loupežníci jsou nedotknutelní. Daně, které počestní podnikatelé odvádějí do státní kasy, z nemalé části končí u parazitů odmítajících být státu jakkoliv prospěšní – „živí se“ krádežemi, prostitucí a obchodem s drogami, za což pobírají sociální dávky mnohdy převyšující příjmy rodin tvrdě pracujících „rasistů“. Prostředky z evropských fondů jsou přesměrovávány výhradně k těm firmám a neziskovým organizacím, které jsou napojeny na „správné“ politiky a za zprostředkování grantů vracejí aktérům nemalý peníz. Z výběrových řízení (vč. personálních) se stala taškařice, kdy mocní rozhodují o složení komisí, o zadávacích podmínkách „na míru“ a o výsledcích hodnocení předem vybraných firem.

Mafiánská politika se stala rakovinou společnosti, smrtícím parazitem na těle státu. Pronikla do všech oblastí života, kontroluje legislativu, justici, exekutivu, ekonomiku, kulturu i školství. Bez politických konexí nelze získat granty, vyhrát veřejnou zakázku či výběrové řízení na úředníka. Na druhé straně s podporou politiků lze dostat vysokoškolský titul za dva měsíce, přihlásit se do soutěže s neexistující firmou, poslat obrovské peníze na zcela nesmyslné projekty společnostem, o nichž nikdo netuší, kdo je vlastní. Vrcholem politické prostituce a zneužití moci se staly tzv. církevní restituce, které převádějí část území státu do rukou cizí mocnosti (vlastizrada) a vracejí obrovské majetky církvím, kterým nikdy nepatřily.

Současná situace v ČR je neudržitelná, hrozí prudká radikalizace občanského sektoru a kolaps celého systému v době, kdy jim byl majetek údajně zabaven, vůbec neexistovaly); byl tak proražen největší tunel k majetku státu a jeho občané zadluženi na další desítky let; církve lačnící po dalším obrovském majetku jaksi pozapomněly na varovná slova Ježíšova: „Spíš projde velbloud uchem jehly než bohatec do království nebeského“. Konečně symbolickým zastřešením celého mafiánského vývoje plíživě transformujícího demokracii ve fašismus se stala amnestie exprezidenta Václava Klause, která z důvodů více než zřejmých zrušila stíhání nejhorších zločinců a vlastizrádců a znemožnila statisícům obětí domáhat se náhrady škod.

Z občanů ČR se stávají vyhnanci ve vlastní zemi a otroci ve službách nadnárodních korporací. Justiční a exekutorské mafie systematicky drtí osudy milionů nevinných občanů a jejich rodin, které zlovolně připravují o střechu nad hlavou a dokonce i o vlastní děti. Senioři odcházejí z lékáren s pláčem, neboť po zaplacení nájemného už nemají na léky, které jsou pro ně otázkou života a smrti, mnozí z nich už nemají prostředky ani na základní obživu. Stále více lidí končí ve věznicích, jelikož jim stát sebral majetek a jakoukoliv šanci živit se poctivě. Tisíce sebevražd zoufalých lidí, skokový nárůst kriminality, rozvoj hazardu, prostituce, obchodu s drogami a bílým masem jsou smutnými důkazy hrůzovlády morálního odpadu společnosti, který sám sebe nazývá elitou. A tak se nelze divit, že stále více občanů smutně konstatuje: „Zlatí komunisté!“

Stávající systém prorostlý klientelismem a mafiánskými strukturami je nereformovatelný, na kontaminované půdě prostě nic zdravého nevyroste. Aby si uchoval moc, rozpoutal největší bitvu o lidskou mysl, hodnoty a svědomí. Uměle polarizuje společnost, aby energii reformátorů neutralizoval v tichém bratrovražedném boji. Proto musí být odstřižen a nahrazen novým, který se stane jeho etickým opakem. Napětí ve společnosti totiž dál nezadržitelně roste, plamínek občanské nespokojenosti mohutní a blíží se k roznětce, která může vyvolat netušenou společenskou explozi a změnit zotročené a zdecimované občany v extrémisty, ne-li teroristy. A mocní tohoto státu by si měli ve vlastním zájmu uvědomit, že čím větší tlak na občany vyvinou, tím mohutnější a nebezpečnější exploze bude následovat!

Moc nad zemí Českou uchvátil Homo Egoisticus. Tento tvor bez páteře a svědomí si neumí představit život bez politiky, protože zná jen politiku bez života, moc lásky vyměnil za lásku k moci. Nevěří v hodnoty ukryté v lidském nitru, protože uctívá jen hodnoty bez obsahu a lidství. Pomoc a součinnost změnil v moc a nečinnost, soucit v bezohlednost, moudrost ve vychytralost, pokoru v pýchu, rozdávání v rozkrádání, pravdu v lež, lásku v nenávist. Při plném vědomí vypíná svědomí a žije v morálním bezvědomí, jeho ego vzkvétá a duše odumírá. Ve jménu zisku s chutí zadupal do země etický odkaz prověřený generacemi našich předků. Zmocnil se médií, aby zakryl duchovní vakuum systému, který vytvořil k obrazu svému. Dennodenně ohlupuje svými úchylnými mediálními sugescemi každého občana, své zločiny svaluje na nejrůznější celosvětové krize a vůbec ho nezajímá, že všechny mají společný základ – krizi etickou (morální), tedy jeho samotného. Mnoha čestným lidem díky této zrůdě zůstala už jen duše a svědomí.

Uprostřed tmy se však rodí největší touha po světle, díky zlu si lidé uvědomují, jak moc pro ně dobro znamená. V tichosti soustřeďují převratné myšlenky na uspořádání nové společnosti a rehabilitují hodnoty prověřené generacemi předků. Spolupracuje stále více moudrých skromných lidí, kteří již pochopili, že stávající systém musí zkolabovat, a rádi by pomohli jeho
nenásilné transformaci. Uvědomují si, že je nejvyšší čas ujmout se vlády nad zemí, která je jejich domovem, aby ji gangsteři nadnárodních mafií spolu s domácími kolaboranty definitivně nepřeměnili na podřadnou kolonii a koncentrační tábor. Všechna moc opravdu patří lidem země, kteří v ní žijí a pracují! Toto poznání a vyšší pravdy prozařují stále jasněji mysl i srdce občanů České republiky, jejich vědomí se pomalu uvolňuje z okovů mediální hypnózy a manipulace. Vše nasvědčuje tomu, že se bájní Blaničtí rytíři v duši zotročeného národa probouzejí, že Velký třesk na politické scéně ČR začíná. Kam až tato exploze dosáhne a jak ničivá bude, o tom se rozhoduje právě v této době. Pokud mezinárodní společenství jakkoliv podpoří probouzející se ozdravné procesy v Čechách, zabrání tomu, aby se smrtící infekce českého mafiánského hrůzokapitalismu přenesla i do jejich zemí. Jinak může dojít k tak mohutnému sociálnímu výbuchu, že se jeho tlaková vlna prožene celou Evropou a způsobí nevratné škody.

Několik čísel dokládajících, že skutečnost je mnohem horší, než by se z textu této zprávy mohlo zdát (převzato z tisku a běžně dostupných statistik):

69 % pracujících nedosahuje průměrné mzdy
500 tis občanů trpí chronickými depresemi
1 milion lidí žije na hranici chudoby či pod ní, další 2 miliony těsně nad ní
9 % občanů se už neobejde bez hmotné pomoci jiných (zejména matky s dětmi, senioři, bezdomovci)
desetitisíce dětí se samy a dobrovolně nabízejí na sociálních sítích k nejrůznějším sexuálním službám, důvod – téměř výhradně nedostatek peněz
na 600 tisíc osob je uvalena exekuce (budeme-li považovat za postižené i rodinné příslušníky, dostáváme se ke 2 milionům, tedy k pětině populace!)
30 tisíc občanů žije na ulici, dalších 70 tisíc je bezprostředně ohrožených ztrátou střechy nad hlavou
žebráci jsou v každé větší obci, každý kontejner s komunálním odpadem je (zejména v sídlištích) denně navštěvován až několika desítkami sociálně vyloučených občanů ročně spáchá a dokoná sebevraždu cca 1.600 občanů (cca 1,5 % úmrtí) a trend má trvale vzestupnou tendenci; hlavním důvodem jsou neudržitelné finanční podmínky přitom má ČR:
14 – 20 ministrů (pro porovnání: USA jich má jen 17)
200 poslanců (USA 440)
81 senátorů (USA 100) a to má jen 10 mil občanů (USA 308 milionů)
v ČR je 1,1 milionu státních zaměstnanců, přitom výdělečně činných občanů celkem je jen 4,8 milionu
Za NGO a iniciativy podporující tuto zprávu:
Případnou podporu můžete vyjádřit zasláním názvu Vaší organizace (iniciativy) a kontaktu na adresu:
lukas.oldrich@email.cz, tel. 725 875 033